MRE Tafelberg

BASISINFORMATIE VOOR DE VS: Datumcodes, verpakkingsdatum, houdbaarheidsdatum, versheid, gewicht, enz

De meeste in de VS vervaardigde MRE's (zowel militair als civiel) gebruiken een 4-cijferige Juliaanse datumcode.Individuele MRE's kunnen al dan niet een datumcode hebben, hetzelfde geldt voor individuele componenten. ...
Read More