COVID-19-policy för förebyggande

Som ett viktigt företag fortsätter vi att arbeta mer eller mindre som normalt genom den nuvarande pandemin.

Säkerhet och hälsa har ALLTID varit vår högsta prioritet, redan före detta utbrott.

Vi har dock ökat våra desinfektions- och förebyggande protokoll till högsta nivå.

Här är våra nya förebyggande åtgärder:

1) Alla anställda bär redan latexhandskar som byts ut efter att ha lämnat inkommande paket och innan de hanterar nya utgående paket. Du beställer kommer alltid att hanteras med ett rent par handskar.

2) Alla inkommande förpackningar (kartong) får desinficeras passivt i minst 24 timmar innan de hanteras med handskar enligt ovan.

3) Alla arbetsytor desinficeras före och efter förpackningsorder för att gå ut.

4) Alla ytor desinficeras i början och slutet av arbetsdagen.

5) Alla förpackare är maskerade hela tiden.

6) All personal följer "beställ hemma". Paket placeras utanför för hämtning av kurirer. Ingen person till person kontakt kommer att äga rum.